เกี่ยวกับเรา

ThaiBOOTH.COM เป็น Web Site สำหรับการซื้อ - ขายสินค้า IT ซึ่งดำเนินการและบริหารโดยบริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้า IT ที่มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า และหลากหลาย Brand พร้อมการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2538 ด้วยทุนดทะเบียน 2 ล้านบาท ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 41 ซอยประวิทย์และเพื่อน2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2644-9511-2 โทรสาร.0-2644-6078 โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าโดยมีหลักยึด 3 ประการคือ

  • สินค้าดี
  • ราคาดี
  • ฟรีจัดส่ง

แนวคิดการทำธุรกิจ

ThaiBOOTH.COM ยึดถือแนวทางการทำธุรกิจตามแนวปรัชญา...เศรษฐกิจพอเพียง และเรายินดีทำประโยชน์ต่อสังคมที่เราได้รับโอกาสในการทำธุรกิจ และทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เราจะก้าวไปข้างหน้า และจะก้าวต่อไปเพื่อรับใช้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ก้าวไปพร้อมกับการรับใช้สังคมในทุกโอกาสที่เราจะสามารถทำได้ โดยเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุก ๆ คนในสังคม กระทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏกติกาของสังคมและกฏหมายของประเทศ เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด

เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษาทางด้านระบบ พร้อม ๆ ไปกับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ภายใต้แนวคิด "สินค้าดี ราคาดี ฟรีจัดส่ง" ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้า IT ให้ครอบลุมทุกประเภท สามารถให้บริการได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้ตามบ้านโดยจำหน่ายสินค้าผ่าน Web Site creationthai.com ซึ่งเป็น Web Site ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านสินค้า IT ที่หลากหลายและเป็นสินค้าใหม่ ในราคาพิเศษ รองรับด้วยเจ้าหน้าที่ที่ที่มีความชำนาญในการให้ข้อมูลของสินค้าที่หลากหลาย ในราคาที่ดีที่สุด พร้อมการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ที่ท่านต้องการในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

คำจำกัดความ

ThaiBOOTH.COM จัดจำหน่ายเฉพาะสินค้า Brand ชั้นนำต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Acer, AOC,APC,ASUS,BenQ,Brother, Buffalo,Cisco, Dell, D-Link, Epson, Fujixerox, Hewlette Packard (HP), Lenovo, Lexmark, OKI, SAMSUNG, Seagate,SMC, Toshiba, WD, Zyxel และอีกหลาย Brand คุณภาพ

สินค้าดี

ThaiBOOTH.COM ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเราจึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ต่ำ และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้ โดยเรายังคงรักษามาตรฐานการบริหารจัดการต้นทุนต่ำได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ดี

ราคาดี

ThaiBOOTH.COM มีความเข้าใจผู้ใช้สินค้าทุกท่านในเรื่องเวลาที่ต้องสูญเสียไป สำหรับการเดินทาง ในการเลือกซื้อสินค้า เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านด้วยช่องทางการส่งสินค้าต่าง ๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเขตจัดส่งที่เราสามารถรองรับค่าใช้จ่ายได้

ฟรีจัดส่ง